blank: Kontakt

 

INRI spol. s.r.o.
Zrínskeho 4
811 03 Bratislava
 
Pre komunikáciu v nemeckom jazyku:
 
Meno: Ing. Michal Melicherčík
E-mail: inri@inri.sk
Tel.: +421 905 649 509
IČO: 35721634
DIČ: 2020267623
 
Reg. Okr. Súd Ba I., odd. Sro, Vložka číslo: 15006/B
 
Pre komunikáciu v anglickom jazyku:
 
Meno: Ing. Vojtech Molnár
E-mail: vojto.molnar@gmail.com
Tel.: +421 908 719 538

 

 

FACEBOOK:

 

www.facebook.com/modular.houses

 

Kontaktný formulár